כותרת האקדח

English

לעמוד הבית

לא פעם שואלים אותנו מה הקשר בין פמיניזם לבין מאבק לצמצום הנשק בישראל.

מובן מאליו שכדור שנורה לא מבחין בין גוף של אשה לגוף של גבר. ואכן, בשנים 2002-2013 שילמו בנפשם 15 גברים שנורו בנשק אבטחה על ידי אחר, בנוסף ל-18 נשים. מבין תשעה המתאבדים שידוע לנו עליהם באותה תקופה, 7 מאבטחים התאבדו לאחר שרצחו אחר/ת, ורק שניים – מאבטח אחד ומאבטחת אחת – עשו זאת מבלי שנטלו עמם חיים של אחר/ת.

ובכן, המאבק בתפוצת הנשק באמת לא חייב להיות מאבק פמיניסטי. אבל למה בפועל הוא כן?

כי הנתונים מראים שבכל העולם גברים מהווים רוב בין המחזיקים בנשק קל ובין קורבנות הנשק הקל, חוץ מבמקום אחד – הבית והמשפחה, שם רואים ייצוג יתר של נשים קורבנות.

כי על פי ממצאים מאוסטרליה, קנדה, דרום אפריקה ומדינות נוספות, תדירות מקרי הרצח של נשים עולה מאד בבתים או במשפחות שיש בהם כלי ירייה.

כי במחקר אמריקאי משנת 2003 נמצא סיכון גדול פי שלושה לרצח נשים בבתים שהוחזקו בהם כלי ירייה, ובמחקר אמריקאי נוסף מאותה שנה נמצא שהסיכון לרצח נשים עולה פי חמישה כשגברים בעלי עבר של אלימות כלפי בנות זוג מחזיקים בכלי ירייה.

כי כאן, בישראל, 18 נשים ו-15 גברים נהרגו בעקבות ירי מנשק אבטחה במרחב הפרטי משפחתי, המרחב שאליו נלקח נשק האבטחה לאחר שעות העבודה – בניגוד לחוק.

ניתוח פמיניסטי פירושו, בין היתר, ניתוח שרגיש להשלכות השונות של מציאות ושל תופעות עבור קבוצות מגדר שונות. כלי ירייה בכל העולם, וגם בישראל, מזוהים במידה רבה עם תפיסה מסוימת של גבריות ועם תכונות ותפקידים שנחשבים לגבריים. רוב עצום מבין מחזיקי הנשק בעולם הם גברים, ושלא במפתיע – מבין מעט המתנגדים למאבק שלנו בהחזקת נשק קל בבתים, יש רוב מכריע של גברים. בישראל אחוז הנשים מבין המועסקים בתחום האבטחה והשמירה הוא 15% לכל היותר (נכון לשנת 2005), ונתון נמוך זה כולל תפקידי מינהלה.

הבנת ההקשר המגדרי חיוני לקריאה מלאה של מפת המציאות ולגיבוש מדיניות הולמת בנושא. מדיניות רישוי נשק ופיקוח על נשק שאינה מונחית (בין יתר השיקולים) על ידי ניתוח מגדרי, היא מדיניות עיוורת. חוקרות, הוגות וכותבות פמיניסטיות הן שהגיעו להבנה שאלימות נגד נשים היא תוצר של מדיניות ותרבות ולא אוסף מקרים "חריגים" או "חולניים" שהן שורת טרגדיות אישיות בלבד. מאמץ לשינוי מדיניות על מנת למנוע רציחות בנות-מניעה (בחלקן הגדול אם לא ברובן) – בעיקר של נשים אבל בהחלט גם של גברים – הוא מהלך שמושתת על התובנה החשובה הזו, שבונה עליה ומבקש לפרוט אותה לפרוטות מעשיות, ובכך הוא מהלך פמיניסטי.

אתן מוזמנות להצטרף אלינו במאבק – וכך גם אתם.