האקדח על שולחן המטבח מאגר מידע

פעילות לשינוי מדיניות

 

הערות על תזכיר חוק כלי היריה תשע"ח – 2017  (14 דצמבר 2017)

החלטה מיום 12.11.17 בעת"מ 8364-02-17 אשה לאשה נ' השר לבטחון פנים (נובמבר 2017)

עתירה לחופש מידע, עת"מ (מחוזי ים) 8364-02-17 אשה לאשה נגד השר לבטחון פנים ואח' ( פברואר 2017)

פניה לשר לביטחון פנים לביטול חידוש הנחייתו המתירה לקיחת נשק מאבטחים לבתיהם (אוקטובר 2016)

חוות דעת מגדרית מטעם ארגונים לא ממשלתיים: תיקון 18 לחוק כלי היריה ( 6 בינואר 2016)

פעילות בינלאומית לשינוי מדיניות

פנייה ליו"ר וועדת האו"ם האמונה על יישום האמנה למיגור האפליה נגד נשים (CEDAW) בעקבות התשובות המטעות של משלחת ישראל בוועדה (18 נובמבר 2017)

מכתב השגה מיוזמת האקדח על שולחן המטבח לנציגת משלחת ישראל בוועדת האו"ם ליישום האמנה למיגור האפליה נגד נשים (CEDAW)  (נובמבר 2017)

נשק בישראל – דוחות ומסמכי נתונים

"דוח ברינקר" – דין וחשבון הוועדה לבחינת מערך רישוי כלי יריה לשומרים (יולי 2005)

מאבטחים במוסדות ציבור ובעסקים פרטיים – נייר רקע. מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (אפריל 2003)

מסמך רקע בנושא: מאפייני ההעסקה של עובדי שמירה ואבטחה בישראל. מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (יולי 2005)

נתונים על הפקרת נשק על ידי אזרחים בישראל. מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (יוני 2007)

רשיונות נשק לאזרחים פרטיים – מדיניות ונתונים מספריים.  מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (יולי 2010)

חקיקה, הצעות ותזכירי חוק ישראליים

תזכיר חוק כלי היריה 2017 (נוסח מעודכן, דצמבר 2017) (doc)

חוק כלי היריה תש"ט-1949 (נוסח מעודכן, מרץ 2015) (pdf)

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 (pdf)

תזכיר חוק שירותי אבטחה 2012 (pdf)

תזכיר חוק שירותי אבטחה 2014 (doc)

 

חומר רקע כללי – נשק ואלימות נגד נשים

Shanaaz Mathews, Naeemah Abrahams, Loma J. Martin, Lisa Vetten, Lize van der Merwe & Rachel Jewkes, "Every six hours a woman is killed by her intimate partner": A National Study of Female Homicide in South Africa, Medical Research Council Policy Brief, No. 5, (June 2004)

דליה זק"ש, עמליה סער, שרי אהרוני, עדות אילמת: נשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, תמונת מצב 2005, אשה לאשה מרכז פמיניסטי, חיפה

United Nations Population Fund (UNFPA), Women, Peace and Security Initiative Technical Support Division, Gender-Based Violence in Occupied Palestinian Territory: A Case Study, 2005, p. 13

James Bevan and Nicolas Florquin, Small Arms Survey, Few Options but the Gun: Angry Young Men, 2006, p. 297

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Q & A: Domestic Violence and Guns, October 14, 2009

Nadera Shalhoub-Kevorkian, “Palestinian Women and the Politics of Invisibility: Towards a Feminist Methodology,” Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, Vol. 3, No. 1: Spring 2010

עמותת לא לאלימות נגד נשים, "קטל נשים בישראל 2002-2010"

Corey Barr with Sarah Masters, Why Women? Effective engagement for small arms control, IANSA Women’s Network, October 2011, p. 10

Statement on the Global week of Action Against Gun Violence (UNODA, September 2013)

Small Arms Survey 2013 – everyday dangers (Cambridge press)

The Accessibility of Firearms and Risk for Suicide and Homicide Victimization Among Household Members: A Systematic Review and Meta-analysis, Annals of internal medicine, January 2014