קולקטיב

קולקטיב אשה לאשה מתקיים אחת לחודש, ומהווה את הפורום המרכזי של קבלת החלטות ארגוניות – החלטות עקרוניות והחלטות ניהוליות.

הקולקטיב פתוח בפני כל הנשים וההחלטות מתקבלות בדרך של הסכמה פה-אחת. לכל אשה זכות להשתתף באופן פעיל בדיון ואף להעלות נושאים, להציג נתונים וחוויות אישיות ועוד.

חלק מהחלטות הקולקטיב, בעיקר ההחלטות העקרוניות, מופיעות באתר, לפי תאריך הדיון. 

— הצהרה מטעם אשה לאשה בנושא חטיפתם והיעלמותם של ילדי תימן, בלקן ומזרח, בין השנים 1954-1948, יולי 2017

טיפולי פוריות וקריאה לשינוי המדיניות הקיימת, מאי 2016

DSC_0081