קולקטיב

קולקטיב אשה לאשה מתקיים אחת לחודש, ומהווה את הפורום המרכזי של קבלת החלטות ארגוניות – החלטות עקרוניות והחלטות ניהוליות.

הקולקטיב פתוח בפני כל הנשים וההחלטות מתקבלות בדרך של הסכמה פה-אחת. לכל אשה זכות להשתתף באופן פעיל בדיון ואף להעלות נושאים, להציג נתונים וחוויות אישיות ועוד.

חלק מהחלטות הקולקטיב, בעיקר ההחלטות העקרוניות, מופיעות באתר, לפי תאריך הדיון. 

טיפולי פוריות וקריאה לשינוי המדיניות הקיימת, מאי 2016

DSC_0081