ידע ומחקר

במסגרת תחום זה אנו מפעילות ארכיון, ספריה, מרכז מחקר פמיניסטי, קבוצות כתיבה ועוד